Stel cookie voorkeur in

Ouderbrief Regel van de week

19-03-2018

Beste ouders, verzorgers,     

Waarschijnlijk hebt u ze bij het brengen en het ophalen van uw kind al eens zien hangen. Of misschien heeft uw kind er thuis al over gesproken. Dat hopen wij natuurlijk…………

We hebben in de afgelopen maanden geconstateerd dat we te maken hadden met veel ruzietjes, veel onrust in de school en buiten op het plein. Maar ook het onzorgvuldig omgaan met schoolmateriaal en met eigen tassen en jassen was ons een doorn in het oog. Veel spullen waren kwijt of werden beschadigd of er werd heel onvoorzichtig mee gedaan.

Daarom besloten we er iets aan te gaan doen!

We hebben 5 ‘regels van de week’ gemaakt. Elke regel zetten we 2 weken centraal en bespreken we steeds met de kinderen op de maandag en we bespreken daarna elke dag de goede voorbeelden. Door veel te complimenteren werken we aan het veranderen van het gedrag. Tot nu toe zijn we heel tevreden over de resultaten van deze gerichte aanpak.

En nu richten we ons ook tot u! Want u kunt ook een bijdrage leveren door mee te doen. Door ook op een positieve manier aandacht te geven aan onze schoolafspraken. Door zelf ook uit te voeren en met uw kind(eren) te bespreken. Hoe? Vraag eens naar de positieve voorbeelden of wat uw kind er zelf al aan gedaan heeft.

Uiteindelijk werken we dan met z’n allen aan een positiever en veiliger schoolklimaat en dat willen we uiteindelijk toch allemaal!

Over welke regels we het hebben?

1.

We lopen rustig door de gang en we gebruiken op de gang onze fluisterstem met respect voor anderen

2.

Zuinig omgaan met je eigen spullen, respectvol met die van een ander
en met die van de klas. Je jas en je tas hangen netjes aan de kapstok. Je spullen op tafel liggen netjes. We zorgen met elkaar dat het lokaal opgeruimd is. Vraag toestemming om van de ander iets te gebruiken.

3.     

We lossen conflicten op een rustige en respectvolle manier op. Daarbij luisteren we naar elkaar. Laten we elkaar uitspreken. Daarbij blijven we van elkaar af.

4.     

Ook voor en na schooltijd gaan we op het schoolplein op een respectvolle manier met elkaar om, waarbij we rekening houden met een ander. Op het schoolplein loop je met je fiets aan de hand. Afval gooien we in de afvalbakken. We houden ons aan de speelafspraken, zoals afspraak dat de stepjes gebruikt worden aan de rechterkant van het plein. Binnen de hekken van de school is je mobiele telefoon uit. Kinderen zijn welkom op het plein om 8.15 uur en 12.45 uur, want dan houden we toezicht op het plein

5.      

We luisteren naar en praten respectvol met elkaar. Kinderen naar volwassenen, volwassenen naar kinderen, kinderen onderling en volwassenen onderling. Daarbij gebruiken we geen scheldwoorden en grove taal.

Een mooi streven toch? Laten we er daarom met z’n allen onze schouders onder zetten en een succes maken van deze aanpak. Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u deze kwijt bij onze teamleden of bij mij.

Met hartelijke groet, Vincent Bosma