Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

Een Medezeggenschapsraad is voor elke basisschool verplicht. In de MR zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. Op onze school bestaat de personeelsgeleding van de MR uit: Bernadette Weijer en Sebastiaan van Veghel. In de oudergeleding zit Sylvia Arpots en Merion Gout.

De MR behartigt de belangen van personeel, ouders, leerlingen en school. Hiervoor is een reglement opgesteld waarin taken en bevoegdheden (advies en/of instemming geven) zijn vastgelegd. Naast de MR is er een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad. Hierin zitten vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten van alle scholen die tot het schoolbestuur van 'Signum' behoren. Voor onze school is er momenteel een vacature.