Stel cookie voorkeur in

Voor-, tussen-, en naschoolse opvang

Op hele schooldagen (ma-di-do) bestaat de mogelijkheid voor tussenschoolse opvang (overblijven). Deze wordt verzorgd door medewerkers van 't ‘Zonnelicht’. Voor het inschrijfformulier klik op 'inschrijfformulierof zie document onder 'Downloads', hier rechtsboven in de donkere balk) kunt u uw kind hiervoor aanmelden. De kosten in dit schooljaar (2016-2017) bedragen € 2,00 per keer voor regelmatige overblijvers. Bij incidenteel overblijven wordt € 2,50 in rekening gebracht. Het bedrag wordt maandelijks via een machtiging automatisch van uw rekening afgeschreven. Meer informatie en afmelden van geplande tussenschoolse opvang dient telefonisch te gebeuren op nummer: 6125282.

Ook voor de voor- en naschoolse opvang werken wij samen met Kinderdagverblijf ’t Zonnelicht in de Rijnstraat. Als uw kind hier gebruik van wil maken, kunt u contact opnemen met 't Zonnelicht, tel. 6125282. Met ‘t Zonnelicht werken we verder aan het tot stand komen van een kindcentrum.