Stel cookie voorkeur in

Verlof

Extra verlof kan dan door de directeur worden gegeven in de volgende gevallen:
  • Familieomstandigheden zoals: huwelijk, begrafenis, jubilea van naaste familieleden.
  • Vakantie buiten de normale schoolvakanties als uit een dokters- of werkgeversverklaring blijkt dat dit voor uw gezin anders niet mogelijk is. In de eerste 2 weken van een nieuw schooljaar mag dit verlof echter niet worden gegeven.

Bezoek aan specialist, huis- of tandarts liefst zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen.

Het aanvragen van extra verlof dient als volgt te verlopen:
  • Voor het aanvraagformulier klik op: 'aanvraagformulier' of zie 'Downloads' hierboven rechts in de zwarte balk). Het formulier kunt u ook op school krijgen.
  • De aanvraag dient, met redenen omkleed, 2 weken vóór aanvang van het verlof schriftelijk bij de directeur te worden ingediend. Indien er sprake is van medische of beroepsmatige redenen voor het opnemen van extra verlof, dient de aanvraag vergezeld te gaan van een dokters- of werkgeversverklaring.
  • Bij het aanvragen van verlof voor het bijwonen van een huwelijk of begrafenis in de familiekring kunt u volstaan met het tijdig overleggen van de aankondigingskaart.

Afwezigheid waarvoor géén toestemming is verleend, zal als ‘ongeoorloofd verzuim’ aan de gemeentelijke leerplichtconsulent worden doorgegeven.

Vakanties i.v.m. familiefeestjes (25 j. huwelijk etc), Disney- en midweekaanbiedingen vallen niet onder redenen van dringende aard.

 

U kunt ook het Formulier Verlofaanvraag downloaden (klik op 'Formulier Verlofaanvraag' vooraan in deze regel of zie hiervoor ‘Downloads’, rechts in de donkere regel hierboven) en thuis invullen.