Stel cookie voorkeur in

Toekomstplannen

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid vinden we het erg belangrijk om contacten te leggen en te onderhouden met de directe omgeving van de school. We zien onszelf als een echte wijkschool en sluiten daarom graag aan bij ontwikkelingen die zich in onze buurt afspelen. Dit geldt met name als het gaat om het vormgeven van een Integraal Kindcentrum. We willen graag samen met onze partners van ‘Zonnelicht’ een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een doorlopende ontwikkelingslijn (op pedagogisch en educatief terrein) voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Hierin zullen we ook samen gaan werken met onze collega’s van Bs. ‘De Aquamarijn’.

Samen met deze partners gaan we de komende vier jaar inhoud geven aan de vorming van ‘Educatief Centrum Oost’ (werktitel). Vanuit één modern gebouw willen we als twee scholen, elk vanuit het eigen concept, modern onderwijs aan gaan bieden. We gaan op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden die voor alle partijen (ook voor ‘Zonnelicht’) win-win-situaties kunnen opleveren. De eigenheid van alle samenwerkende partners 0-13 blijft hierbij volledig behouden.