Stel cookie voorkeur in

Ouderpopulatie

Een groot deel van onze leerlingen is van Nederlandse herkomst. Maar in vrijwel elke groep zitten één of enkele leerlingen met een allochtone achtergrond. Vrijwel alle leerlingen zijn woonachtig in de directe omgeving van de school.

Het grote voordeel van de ‘gewichtenregeling’ is dat we ons onderwijs kunnen verzorgen in relatief kleine groepen. Voor ons onderwijsaanbod betekent dit wel dat we extra veel aandacht geven aan taal- en leesactiviteiten, zoals technisch en begrijpend lezen en woordenschat.