Stel cookie voorkeur in

Organisatie

Het onderwijs van onze school is grotendeels ingericht volgens het jaarklassensysteem. Wel wordt er in alle groepen op gezette tijden zelfstandig of in groepjes gewerkt. Er wordt gewerkt met het zogenaamde ‘Effectieve instructiemodel’. In groepsplannen wordt aangegeven hoe de instructie en de verwerking van leerstof wordt aangepast aan de individuele mogelijkheden van ieder kind. In groep 5 t/m 8 wordt daarom veel oefenstof en verwerking ondergebracht in de weektaak. Kinderen die in aanmerking komen voor aparte instructie kriijgen die van hun leerkracht aan de 'instructietafel'. De andere leerlingen zijn dan zelfstandig aan het werk.

De groepen bestaan grotendeels uit kinderen van dezelfde leeftijd (homogene groepen). Er wordt vanwege de groepsgrootte gewerkt vanuit combinatiegroepen. Wel is er binnen de formatie zoveel mogelijk ruimte ingebouwd voor ondersteuningsmogelijkheden door onze teamleden.