Stel cookie voorkeur in

Groepsindeling

Op onze school zitten de kinderen in combinatiegroepen: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8.

Omdat we veel formatie hebben lukt het ons om de groepen 3-4 en 5-6 op vaste tijden te ontkoppelen. Zo zijn we in staat om de kleine groepjes met nog meer extra aandacht te begeleiden. We plannen in die tijden vooral taal, rekenen en de zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie. Op de tijden dat de kinderen samen les krijgen is dat vooral bij de creativiteitsvakken (tekenen, handenarbeid en techniek). Ook gymnastiek wordt aan de combigroep gegeven.