Stel cookie voorkeur in

Techniek & Wetenschap

Op Oberon vinden we het belangrijk dat we ons bezig houden met de techniek en wetenschap. Maar wat is techniek en wat doen wij er in het basisonderwijs mee?

Deze vraag staat voortdurend centraal. Het begrip techniek wordt in verschillende betekenissen gebruikt. Een definitie van techniek kan als volgt worden omschreven: Techniek is het geheel van ingrepen waarmee de mens zijn omgeving probeert te beheersen en te veranderen. Techniek komt daardoor tegemoet aan de menselijke materiële noden en behoeften. Technisch handelen is enerzijds het uitvoeren van instructies en anderzijds het handelend ontwerpen van oplossingen door doelmatig gebruik en keuze van middelen. Bij techniek sturen denken en doen elkaar wederzijds, techniek houdt dus niet alleen het omgaan met gereedschap en gestructureerd handelen in.

De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. Ze leren ook van een bestaand product de relaties tussen werking, vorm en materiaalgebruik te benoemen. Daarbij gaat het o.a. om eigenschappen van materialen en onderdelen, constructies van verbindingen, overbrengingen, geautomatiseerde systemen.

Techniek biedt de mens nieuwe mogelijkheden om vooruit te komen. Het mooie van techniek is dat het alle intelligenties aanspreekt, kinderen kritisch leren kijken naar hun werk en worden uitgedaagd ondernemend en creatief te zijn om tot verbetering te komen.

Op Oberon gebruiken hier de methode Naut en Technieq voor. Ook hebben wij op onze school verschillende leskisten staan met diverse thema’s zoals: water, geluid, krachten en lucht. Het doel van deze activiteiten is, dat kinderen op een zeer gevarieerde wijze en op een actieve manier ervaringen opdoen met techniek.

Verder hebben we eens in de twee jaar een techniekweek. Alle klassen gaan dan fanatiek aan de slag met techniek en wetenschap. Aan het einde van deze week wordt er dan vaak afgesloten met een techniek voorstelling of een tentoonstelling. We zijn ook al enkele keren naar de ontdekhoek geweest waar voor alle klassen leuke experimenten te doen zijn.