Stel cookie voorkeur in

SchoolBieb

Elke maandagochtend gaan de kinderen naar de SchoolBieb. Een abonnement op de SchoolBIEB is voor kinderen gratis.

Charlotte van den Eijnden is onze leesconsulent bij Bibliotheek Den Bosch. Zij gaat op pad langs verschillende kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen in Den Bosch en Rosmalen om daar projecten in de klassen uit te voeren rondom leesplezier en boekpromotie. Ook probeert zij leerkrachten en ouders te helpen om tips en handvatten te geven om meer en beter te lezen. Door voor te lezen, door nieuwe boeken te promoten en bijvoorbeeld in een boekenkring kinderen zelf te leren een boek te promoten. Kinderen nieuwsgierig maken.

Of kinderen wel of niet lezen maakt een groot verschil in hun leven. Goede lezers scoren niet alleen hoger op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Want lezen is essentieel voor leren, zeker het leren op school. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er bovendien voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er.

Stukgemaakte of kwijtgeraakte boeken moeten wel (gedeeltelijk) worden vergoed aan de Bossche bibliotheek. Het te betalen bedrag wordt per geval bepaald.

Wist u al dat door een kwartier voorlezen per dag, een kind 1000 nieuwe woorden per jaar leert?                   

Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten.