Stel cookie voorkeur in

Peuterarrangement

VVE omvat de doorgaande lijn van het kinderdagverblijf/het peuterarrangement naar de basisschool. De accenten liggen hierbij op talentontwikkeling, het pedagogisch klimaat en een snelle en doeltreffende interventie (hulp/zorg) als er zich problemen voordoen in de ontwikkeling van het kind. Onze school heeft op dit terrein steeds een intensief contact met De Toverboom en kinderdagverblijf ‘t Zonnelicht. Vanaf augustus 2013 heeft ‘t Zonnelicht een nieuw peuterarrangement in ons eigen gebouw: ‘De Toverboom’. Het is ons streven hun én onze wijze van werken steeds beter op elkaar te laten aansluiten. Zo is een gemeenschappelijk taalbeleidsplan en werken we nauw samen aan het jaarlijkse locatieplan.

De stedelijke coördinatie van de VVE is in handen van Hannah Vossen (klik op: compasnul13.nl).