Stel cookie voorkeur in

Missie & Visie

Onze missie

Oberon: De school waar kinderen, ouders en teamleden zich thuis voelen!

Oberon is een wijkgerichte school die een optimale bijdrage wil leveren aan de talentontwikkeling van onze kinderen. Vanuit een opbrengstgerichte benadering willen we uit elk individueel kind halen wat er in zit. Dat doen we door aan te sluiten bij de ontwikkelbehoefte van ieder kind. Zo willen we ieder kind zo optimaal mogelijk voorbereiden op een goede plek in de maatschappij van ‘morgen’.

Onze visie

Met onze kernachtige missie (Oberon: De school waar kinderen, ouders en teamleden zich thuis voelen!) willen we aangeven waar we als school naar streven. De school stelt zich ten doel een uitdagende, sfeervolle en veilige leer- en werkomgeving te zijn waar leerlingen, ouders en teamleden zich thuis voelen. Want als je je ergens thuis voelt, dan voel je je goed. Goed als het gaat om prestaties, maar ook goed op je gemak, veilig en goed in je vel. Vanzelfsprekend willen we onze missie voor alle kinderen waarmaken, ongeacht hun kwaliteiten, talenten of persoonlijke kenmerken.

Binnen deze context vinden we een zo breed mogelijke ontwikkeling voor ieder kind essentieel. Daarom willen we staan voor kwaliteit binnen ons onderwijs. We streven ernaar dat kinderen de houding, de kennis en vaardigheden en de persoonskenmerken ontwikkelen, die ze nodig hebben voor een zelfstandige, kritische en constructieve deelname aan onze multiculturele samenleving. We willen dat kinderen zich vormen tot sociale mensen, vanuit een natuurlijke, positieve grondhouding. Om deze doelstelling te realiseren vinden we een zo groot mogelijke ouderbetrokkenheid ontzettend belangrijk. We voelen ons hierin educatieve partners, want we zijn tenslotte samen verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen. De drie hierboven genoemde basisbehoeften van elk mens zijn daarom binnen onze visie essentieel.

We willen deze kwaliteiten elke dag aanwenden om onze missie en visie optimaal waar te maken voor onze kinderen, ouders en medewerkers. Door samen te werken, samen te delen en samen te creëren vergroten we ons professionele kapitaal.

 

Onze Kernwaarden

  • Respect
  • Professioneel
  • Samenwerking
  • Doel- en prestatiegericht
  • Vertrouwen

 

Onze Kernkwaliteiten

  • Professioneel
  • Enthousiast
  • Toegankelijk
  • Betrouwbaar
  • Resultaatgericht