Stel cookie voorkeur in

Uit de groepen

8 juni 2017Groep 5-6

BREAKOUT RUN

Op 28 mei is een groot deel van groep 5-6 en een klein deel uit groep 7-8 uitgebroken bij de Breakout run! Een 4 kilometer lange...

30 mei 2017Groep 3-4

Woensdag 17 mei de techniektentoonstelling

Op woensdag was er een tentoonstelling van alle technische dingen die we hebben gemaakt en hebben gedaan. Ouders en opa's en...

30 mei 2017Groep 3-4

Proefjes uitvoeren

Op dinsdagmiddag zijn we met de hele groep een circuit gaan doen met allerlei proefjes die voornamelijk te maken hebben met...

30 mei 2017Groep 3-4

Start techniekwerken van 8 mei 2017

Op maandag 8 mei openen we de techniekweken door met de hele school een kettingreactie te maken. Het was een groot succes.

10 mei 2017Groep 5-6

De Breakout run!

Groep 5-6 is present bij de family obstacle run BREAKOUT ( 28 mei, Schaijk, 17:00 startvak BOEVEN)! Met zijn allen gaan we...

10 mei 2017Groep 5-6

Techniek van start

Groep 5-6 is van start ! Les 1 stevige constructies van papier : )

8 februari 2017Groep 3-4

Thema ruimte

In ons hoekenwerk hebben we de laatste weken gewerkt aan het thema ruimte. Hiervoor waren verschillende opdrachten die de...

8 februari 2017Groep 3-4

Judolessen

Tijdens de gymlessen kwam er een judoleerkracht ons echte judoles geven. We mochten ook een echt judopak aan. Dit hebben we nu...

8 februari 2017Groep 3-4

Sinterklaas

Sinterklaas kwam op maandag 5 december naar de Oberon. De kinderen hebben hun kunsten laten zien en liedjes gezongen met de...

31 januari 2017Groep 5-6

Winter in de school

Eskimo's gesignaleerd

Alhoewel de naam Oberon vrij nieuw is in het Bossche onderwijsveld bestaat onze school toch al vanaf 1961. Tot 2005 onder de naam Norbertus. Maar met deze naam was niets mis. Maar toch hadden leerlingen, ouders, het team en het schoolbestuur van onze school behoefte aan een naam die meer uitdrukking gaf aan hetgeen waar onze school in déze tijd voor staat.

Basisschool Oberon is een katholieke school in een multiculturele samenleving. In onze schoolorganisatie, in ons onderwijs aan kinderen en in onze manier van met elkaar en met kinderen omgaan, willen wij recht doen aan onze eigen inspiratiebronnen vanuit de christelijke traditie. Tegelijk willen we openstaan voor de ontmoeting met andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Uitgangspunt van onze school is daarom dat alle kinderen op onze school welkom zijn, ongeacht hun culturele en levensbeschouwelijke afkomst en achtergrond.

Op andere locaties van deze website vindt u meer informatie over de visie en missie van onze school en de manier waarop wij gestalte geven aan ons onderwijs. De leerkrachten proberen zoveel mogelijk de activiteiten die zij met hun groep doen ook op de website te zetten zodat u een actueel beeld krijgt van waar wij mee bezig zijn. In ieder geval is dat met het geven van modern onderwijs door ervaren leerkrachten die uw kind structuur bieden in een maatschappij waarin het aan allerlei invloeden bloot staat.

Door kinderen op school begrip, respect en waardering bij te brengen voor andere gewoonten en levensstijlen, bereiden we hen voor op hun eigen participatie aan de morele en levensbeschouwelijke communicatie in onze multiculturele samenleving. Als school hebben wij, naast en samen met de ouders, een opdracht in het bijbrengen van normen en waarden aan kinderen met het oog op een meer menswaardige wereld. Waarden en normen worden concreet in de manier waarop mensen zich gedragen en met elkaar omgaan, ook bij ons op school. Om goed met elkaar om te gaan stellen we daarom op onze school duidelijke omgangsregels vast en zijn we ons als team bewust van onze voorbeeldfunctie.

Mededelingen